Dự án thi công sơn nhà Văn phòng làm việc Công ty Sông Nhuệ

Dự án thi công sơn nhà Văn phòng làm việc Công ty Sông Nhuệ

Tên công trình                    :  Văn phòng làm việc Công ty đầu tư và phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ
Hạng mục                           :  Thi công sơn nhà (sơn nội thất) văn phòng
Địa điểm                             : Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Thời gian khởi công            : 06/06/2017
Chủ đầu tư                         : Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ

Mô tả dự án

Dự Án sơn nội thất văn phòng công trình Văn phòng làm việc Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ, thuộc dự án Xây dựng trụ sở làm việc (cơ sở 2) và Căn hộ chung cư kết hợp dịch vụ thương mại.

Chi tiết công việc

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng Toàn Thắng thực hiện việc thi công xây dựng gói thầu số 07: sơn nội thất văn phòng, công trình văn phòng làm việc Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ thuộc dự án Xây dựng trụ sở làm việc (cơ sở 2) và Căn hộ chung cư kết hợp dịch vụ thương mại theo đúng thiết kế được phê duyệt.